Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น


ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล "หวีหนี่" เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
พร้อมชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)
มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอหวู่ ซิตี้ สินค้าก๊อปปี้..
ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.. วัดแชกงหมิวและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์
อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ ถนนนาธาน มาบุญครองเซินเจิ้น
เครื่องบินแอร์บัส A380 มีจอขนาดใหญ่
พิเศษ!! เป่าฮื้อ+ไวด์แดง

พ.ค. - มิ.ย.61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ฮ่องกง จูไห่
วันที่ 2 จู่ไห่ ถนนคู่รัก สาวงามหวีหนี่ วัดผู่โถว เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอหวู่(LOWU) ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)
วันที่ 3 เซินเจิ้น ฮ่องกง รีพลัสเบย์ วัดแชกง อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน สนามบินฮ่องกง กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 9,991 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 15,999 ฿
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 16,900 ฿
เริ่มต้น 14,900 ฿