Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Laos ..เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง


เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน
ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม ?กุ้ยหลินเมืองลาว?
ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง
นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว
ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี
ช้อปปิ้ง....ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ท้องถิ่น

พ.ค. - ก.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ เวียงจันทน์ วัดพระธาตุหลวง วัดสีสะเกด เวียงจันทน์ วังเวียง
วันที่ 2 ล่องเรือแม่น้ำซอง วังเวียง หลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุพูสี ตลาดไนท์บาร์ซา
วันที่ 3 ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า วัดใหม่สุวรรณภูมาราม พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดวิชุนราช หลวงพระบาง กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
ราคา : เริ่มต้น 13,777 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 13,311 ฿
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿