Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Laos...สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก


ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง
ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง
ชื่นชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง
ชมความสวยงามอลังการ วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเก่าแก่ที่สุดของแขวงหลวงพระบาง

พ.ค. - มิ.ย.61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ หลวงพระบาง วัดโพนเพา วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง พระธาตุพูสี ตลาดไนท์บาร์ซา
วันที่ 2 ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห่ น้ำตกตาดกวางสี บ้านผานม วัดแสนสุขาราม
วันที่ 3 วัดใหม่สุวรรณภูมาราม ตลาดดารา หลวงพระบาง กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
ราคา : เริ่มต้น 13,311 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 13,777 ฿
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿