Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เกาะฟู้โกว๊ก..ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้


ดำน้ำตื้นชมปะการัง ณ เกาะฮอมดำ
ชมน้ำตกสวยตราง น้ำตกที่สวยของบนเกาะ
ชมเจดีย์ร้อยล้าน "เจดีย์เจดีย์โฮโกว้ก"
ชมเรือนจำฟู้โกว๊ก เรือนจำที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาใต้
ช้อปปิ้ง ณ ตลาดกลางคืนดิงเกา

เม.ย. - ก.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ เกาะฟู้โกว๊ก วัดดิงชาว น้ำตกเสือยแจง ตลาดฟู้โกว๊กไนท์มาเก็ต
วันที่ 2 ดำน้ำตื้นเกาะฮอมดำ ชมเครื่องประดับไข่มุก เรือนจำฟูโกว้ก ฟาร์มผึ้ง ไร่พริกไท ซิมไวน์ หาดเยืองดอง
วันที่ 3 เมืองเยืองดอง หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง สนามบินดานัง กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : บางกอกแอร์เวย์
ราคา : เริ่มต้น 9,991 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 7,888 ฿
เริ่มต้น 12,888 ฿
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 9,900 ฿