Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เวียดนามใต้ สบาย...สบาย โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี


เที่ยวชม เมืองโฮจิมินห์ ชมเมืองในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสและสวนกลางเมือง
เที่ยวชม อุโมงค์กู๋จี จุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามเวียดนาม
เที่ยวชมเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมยานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก
สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก "มุยเน่" ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน
สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

พ.ค. - ก.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ โฮจิมินห์ ชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม ชมที่ทำการไปรษณีย์
ดาลัด(ทานอาหารเที่ยงที่ Buffet Hoang Yen)
วันที่ 2 เมืองดาลัด Datalla Water Fall (นั่งรถราง) กระเช้าไฟฟ้า ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ สวนดอกไม้เมืองหนาว มุยเน่
วันที่ 3 มุยเน่ Sand Dune Fairly Stream ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง นครโฮจิมินห์
วันที่ 4 นครโฮจิมินห์ อุ โมงค์กู๋จี ย่านไชน่าทาวน์ วัดเทียนเฮา ช็อปปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
ราคา : เริ่มต้น 9,991 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 7,888 ฿
เริ่มต้น 12,888 ฿
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 9,900 ฿