Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เวียดนามกลาง สบายชิวชิว ดานัง เว้ บานาฮิลล์


เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง
ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน
ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม
พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์

พ.ค. - ก.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินดานัง เมืองเว้ พระราชวังเว้ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ล่องเรือชมแม่น้ำหอม เมืองเว้
วันที่ 2 เมืองเว้ ดานัง นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์ Fantasy Park สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร
วันที่ 3 ดานัง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง ชมวิวภูเขาลิง สนามบินดานัง กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : บางกอกแอร์เวย์
ราคา : เริ่มต้น 11,991 ฿


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 7,888 ฿
เริ่มต้น 12,888 ฿
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 9,900 ฿