Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Beautiful Hokkaido ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ โซอุนเคียว ฟูราโน่ บิเอะ


ซัปโปโร ตึกทำเนียบรัฐบาล สวนโอโดริ หอนาฬิกา โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ โซอุนเคียวออนเซ็น น้ำตกริวเซ น้ำตกกิงกะ สวนทาคิโนอูเอะ ชมทุ่งพิงค์มอส คะมิยูเบทสึ สวนทิวลิป อาซาฮิคาว่า ช้อปปิ้งเอออน โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ มิตซุย เอ้าท์เล็ต ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ ตลาดปลาโจไก อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยฟรีเดย์ 1 วัน

พ.ค. - ก.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2 สนามบินนิวชิโตเสะ ซัปโปโร ตึกทำเนียบรัฐบาล สวนโอโดริ หอนาฬิกา โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ ร้าน Alexander ดิวตี้ฟรี โซอุนเคียว ออนเซ็น
วันที่ 3 โซอุนเคียว ฟูราโน่ โทมิตะฟาร์ม ทุ่งลาเวนเดอร์ ฟาร์มชิกิไซโนะ โอกะ เมืองบิเอะ Patchwork road บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond อาซาฮิคาว่า
วันที่ 4 โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ มิตซุย เอ้าท์เล็ต ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
วันที 5 ตลาดปลาโจไก (มีรถไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ี 6 ซัปโปโร สนามบินชิโตะเซะ ท่าอากาศยานดอนเมือง


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 32,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 36,999 ฿
เริ่มต้น 53,900 ฿
เริ่มต้น 45,900 ฿