Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Hokkaido Pink Mos ซัปโปโร โอตารุ อาซาฮิคาว่า ทุ่งพิงค์มอส สวนทิวลิป


โปรโมชั่นสุดคุ้ม!! อาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมง ทาคิโนอูเอะปาร์ค ชมทุ่งพิงค์มอส คะมิยูเบทสึ สวนทิวลิป โรงงานช็อกโกแลต โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ ซับโปโร ช้อปปิ้งซูซูกิโนะและทานุกิโคจิ เที่ยวตลาดปลาโจไก ลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ อิสระฟรีเดย์ 1 วัน

พ.ค. - มิ.ย.61

กำหนดการ
วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2 สนามบินนิวชิโตเสะ อาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมน ทาคิโนอูเอะปาร์ค ชมทุ่งพิงค์มอส คะมิยูเบทสึ สวนทิวลิป อาซาฮิคาว่า
วันที่ 3 โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ โรงงานช็อกโกแลต ร้าน Joy One ดิวตรี้ฟรี ซัปโปโร ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
วันที่ 4 ตลาดปลาโจไก (มีรถไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 5 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ท่าอากาศยานดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 27,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 22,888 ฿
เริ่มต้น 23,777 ฿
เริ่มต้น 27,777 ฿
เริ่มต้น 25,678 ฿