Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 8


เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น
บินตรงสายการบิน Peach Air
สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริ
ชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ

มิ.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันสอง สนามบินนาฮา โอกินาว่า ผามันซาโมะ ร้านโอกาชิ โกเตน สวนสับปะรดนาโกะ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ
วันสาม ปราสาทชูริ (ด้านนอก) ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ โอกินาว่าเวิลด์ ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด โรงงานแก้ว ย่านถนนโคคุไซโดริ
วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่า
วันที่ห้า อเมริกันวิลเลจ อาชิบานา เอ้าเลท สนามบินนาฮะ สนามบินสุวรรณภูมิ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Peach Airline
ราคา : เริ่มต้น 19,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 22,888 ฿
เริ่มต้น 26,888 ฿
เริ่มต้น 28,900 ฿