Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ สุกี้แห้ง


ละลานตาทุ่งดอกไม้ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ
ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ
ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน
นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ
ข้อปปิ้งสุดมันส์เอมิ เอ้าเลท ชินจูกุ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ

มิ.ย. - ก.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว อิบารากิ สวนไคราคุเอน พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ AMI PREMIUM OUTLET
วันที่สี่ เมืองซาวาระ สะพานจาจา ย่านโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 20,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 24,900 ฿
เริ่มต้น 45,900 ฿
เริ่มต้น 29,900 ฿
เริ่มต้น 27,900 ฿