Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Chill & Save Tokyo Fuji


ภูเขาไฟฟูจิ Fuji Mountain เป็นภูเขาที่สูงที่สุดและสวยที่สุดในญี่ปุ่น ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิที่สถานี้ชั้น5
จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดจุดหนึ่ง อยู่ทางเหนือริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะที่สวนโออิชิ ปาร์ค Oishi Park
สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น
เยือน มหานครโตเกียว Tokyo เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิง วัฒนธรรม แหล่งช้อปปิ้ง สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่และมีความสำคัญที่สุ ดแห่งหนึ่งในโตเกียว
ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ
โอไดบะ เมืองริมอ่าวโตเกียวที่เต็มไปด้วยศูนย์รวมความบันเทิง ทะเล และสวนสาธารณะมากมาย ช้อปปิ้งที่ห้างไดเวอร์ซิตี้และชมหุ่นกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง
วัดนาริตะซัง (Naritasan Temple) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ขนาดใหญ่ ทีมีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ
สัมผัสกับวัฒนธรรมการอาบน้ำของคนญี่ปุ่น "ออนเซ็น" หรือ "การแช่บ่อน้ำร้อน"
เมนูไม่ควรพลาดเมื่อมาญี่ปุ่นคือ ขาปูยักษ์

มิ.ย. - ต.ค.61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินนาริตะ โตเกียว โอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn จังหวัดยามานาชิ ออนเซ็น
วันที่สอง ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 สวนโออิชิ ปาร์ค พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ นาริตะ
วันที่สาม อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่สี่ วัดนาริตะ ท่าอากาศยานนาริตะ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 19,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 22,888 ฿
เริ่มต้น 26,888 ฿
เริ่มต้น 28,900 ฿