Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

JEJU SPECIAL AUTUMN


อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค ภูเขาซองอัค น้ำตกซอนจียอน วัดซันบังซา
ซอพจิโกจิ ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ พิพิธภัณฑ์แฮนยอ ชายหาดวอลจองรี ยงดูอัมร็อค
ร้านค้าสมุนไพร ซุปเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์โสม ดิวตี้ฟรี ดาวทาวน์เมืองเชจู

ส.ค. - พ.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศเกาหลีใต้
วันที่สอง อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค ภูเขาซองอัค น้ำตกซอนจียอน วัดซันบังซา
วันที่สาม ซอพจิโกจิ ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ พิพิธภัณฑ์แฮนยอ ชายหาดวอลจองรี
วันที่สี่ ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร ร้านค้าสมุนไพร ซุปเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์โสม ดิวตี้ฟรี ดาวทาวน์เมืองเชจู กรุงเทพ


4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Eastar Jet
ราคา : เริ่มต้น 10,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 12,999 ฿
เริ่มต้น 13,999 ฿