Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TOKYO FUJI ซุปตาร์ โอ้ ฮะโอ ฮะโอ้ ฮะโอ


เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
ช้อปปิ้ง โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ และอิออน มอลล์
สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ เมืองเก่าซาวาระ หรือ Little Edo
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

มิ.ย.-ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่สอง วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก โตเกียว ช้อปปิ้งชินจุกุ ช้อปปิ้งโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้
วันที่สี่ วัดนาริตะ เมืองซาวาระ สะพานจาจา อิออน มอลล์ สนามบินนาริตะ
วันที่ห้า สนามบิน ดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 19,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 24,900 ฿
เริ่มต้น 45,900 ฿
เริ่มต้น 29,900 ฿
เริ่มต้น 27,900 ฿