Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ น่ารักที่สุดในโลก #2


เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า
ชมวิวเทือกเขาแอลป์ ณ สะพานคัปปา แห่ง คามิโคจิ
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้

เม.ย. - ก.ย.61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่สอง ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ ชิราคาวาโกะ คามิโคจิ สะพานคัปปา นาโกย่า ซาคาเอะ
วันที่สาม เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ โอซาก้า เอ็กซ์โปซิตี้ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่สี่ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) หุบเขามิโนะ ผ่านชม วัดเรียวอันจิ น้ำตกมิโนะ อิออน มอลล์ สนามบินดอนเมือง


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Scoot
ราคา : เริ่มต้น 20,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 24,900 ฿
เริ่มต้น 45,900 ฿
เริ่มต้น 29,900 ฿
เริ่มต้น 27,900 ฿