Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ 3


เที่ยว หมู่บ้านนินจาอิงงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ
ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ
สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City
สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ ณ วัดโทไดจิ แห่งเมืองนารา

พ.ค.-ต.ค.61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่สอง หมู่บ้านนินจาอิงะ ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ ชิราคาวาโกะ นาโกย่า ซาคาเอะ
วันที่สาม อาราซิยาม่า สวนป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ โอซาก้า ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่สี่ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) เอ็กซ์โปซิตี้ เมืองนารา วัดโทไดจิ พระพุทธรูปไดบุทสึ อิออนมอลล์ สนามบินคันไซ
วันที่ห้า สนามบินดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 22,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 36,999 ฿
เริ่มต้น 53,900 ฿
เริ่มต้น 45,900 ฿