Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

แหลมฉบัง เกาะสมุย สิงคโปร์


สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดหรูครั้งหนึ่งในชีวิตกับ
การล่องเรือสำราญระดับโลก COSTA FORTUNA

11-14 พ.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ แหลมฉบัง
วันที่สอง เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
วันที่สาม ล่องน่านน้ำสากล
วันที่สี่ สิงคโปร์ กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
ราคา : เริ่มต้น 15,999 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง