Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

EASY BEAUTIFUL PINKMOSS


อิสระ 1 วัน ให้ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินจุกุ ย่านฮาราจุกุ ย่านชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของญี่ปุ่น
ชมวิวภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)
เที่ยวชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว
สัมผัสประสบการณ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้า
พิเศษ!!! ขาปูยักษ์ และ Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง
ชมทุ่งดอกพิงค์มอส 1 ปีสามารถดูได้ครั้งเดียว

พ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
วันที่ 2 วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูปด้านนอก) โกเทมบะเอ้าท์เลท
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ทุ่งดอกพิงค์มอส ช้อปปิ้งชินจุกุ
วันที่ 4 ไกด์พาท่องเที่ยวตะลุยกรุงโตเกียวโดยรถไฟ หรือ ซื้อตั๋วเข้าสวนสนุก Tokyo Disneyland
วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ กรุงเทพฯ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 24,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 22,888 ฿
เริ่มต้น 23,777 ฿
เริ่มต้น 27,777 ฿
เริ่มต้น 25,678 ฿