Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

HAPPY TOKYO ทุ่งพิ้งมอส VS ทุ่งลาเวนเดอร์


ล่องเรือโจรสลัด หุบเขาโอวาคุดานิ
ชมดอกไม้ตามฤดูกาล (พิ้งมอสหรือลาเวนเดอร์)
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้น ฟักฟูจิ

พ.ค. - ก.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ วัดนาริตะซัน AEON TOWN ช้อปปิ้ง นาริตะ สเตชั่น
วันที่สาม นาริตะ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด หุบเขาโอวาคุดานิ โอชิโนะ ฮัคไค หรือดอกไม้ตามฤดูกาล (พิ้งมอสหรือลาเวนเดอร์) อาบน้ำแร่ธรรมชาติ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้น
วันที่สี่ ภูเขาไฟฟูจิ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ย่านชินจุกุ โอไดบะ
วันที่ห้า อิออน สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 19,777 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 24,900 ฿
เริ่มต้น 45,900 ฿
เริ่มต้น 29,900 ฿
เริ่มต้น 27,900 ฿