Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

โปรถูกใจ...บินสบาย ราคาสุดคุ้ม


เที่ยวชมนาขั้นบันไดและวิถีชีวิตชาวเขาที่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต + น้ำตกสีเงิน
ช้อปปิ้งตลาดซาปา
ชมทิวทัศน์เขาฮามลอง
ชมความงามวัดหงอกเซิน
ช้อปปิ้งจุใจ ถนนสาย 36
ชมสะพานแสงอาทิตย์ และทะเลสาบคืนดาบ
ชมการแสดงพื้นเมืองโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
อิ่มอร่อยกับอาหารพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล + ไวน์แดง

มี.ค. - ก.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ กรุงฮานอย โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สอง ฮานอย ลาวไก ซาปา ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา
วันที่สาม ซาปา เขาฮามลอง ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน ฮานอย ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน ช็อปปิ้งถนน 36 สาย
วันที่สี่ ฮานอย กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Vietjet Air
ราคา : เริ่มต้น 10,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,999 ฿
เริ่มต้น 10,888 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿