Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงก์บิงก์


เที่ยวชมนาขั้นบันไดเเละวิถีชีวิตชาวเขาที่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต + น้ำตกสีเงิน
ขึ้นกระเช้าสัมผัสอากาศหนาวบนเทือกเขา ฟานซิปัน
ช้อปปิ้งตลาดซาปา + ถนน 36 สาย
ชมการเเสดงพื้นเมืองโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
นั่งชมเรือ ถ้ำตามก๊ก
เมนูพิเศษ ชาบูปลาแซลมอน + ไวน์แดง
อร่อยเต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN BUFFET

มี.ค. - ส.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ กรุงฮานอย ลาวไก ซาปา ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก ตลาดซาปา
วันที่สอง ซาปา ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต น้ำตกสีเงิน นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน ซาปา
วันที่สาม ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกซิน โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่ ฮานอย นิงก์บิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Lion Air
ราคา : เริ่มต้น 11,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 7,888 ฿
เริ่มต้น 12,888 ฿
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 9,900 ฿