Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

WOW SUMMER KOREA


ชมโชวสุดพิเศษ PAINTERS HERO SHOW!!
สนุกกับการทำคิมบับ เดินชมหมู่บ้านบุกชอนฮันอก
ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ตลาดทงแดมุน ตลาดเมียงดง
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

พ.ค. - มิ.ย.61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เกาหลีใต้ รร. ซูวอน
วันที่สอง สวนสนุก EVERLAND COSMETIC OUTLET ตลาดทงแดมุน ชมการแสดงโชว์ THE PAINTER HERO SHOW รร. โซล
วันที่สาม น้ำมันสน ศูนย์สมุนไพรโสม พระราชวังชางด็อกกุง หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก DUTY FREE ตลาดเมียงดง รร.โซล
วันที่สี่ เรียนรู้วิธีการทำข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก สมุนไพรฮอตเกนามู พลอยอะเมทิส ONE MOUNT (SNOW PARK) ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต สนามบินอินชอน
วันที่ห้า สนามบินอินชอน กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 16,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,900 ฿
เริ่มต้น 23,900 ฿
เริ่มต้น 16,900 ฿
เริ่มต้น 13,888 ฿