Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน


มหัศจรรย์ สถูปพุทธที่ใหม่ที่สุดในโลก บุโรพุทโธ
ชมวัดพรามนัน
วิหารทานาลอต
วัดน้้ำพุศักดิ์สิทธิ์
ขมวิวภูเขาไฟคินตามณี
ชมโชว์บารอง

พ.ย. - เม.ย. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ บาหลี อนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู สวนวิษณุ หาดจิมบารัน
วันที่สอง บาหลี ย็อกยาการ์ตา เทวลัยปรัมบานัน พระราชวังสุลต่าน ปราสาทสวนน้ำ บุโรพุทโธ วัดปะวน วัดเมนดุต
วันที่สาม ย็อกยาการ์ตา บาหลี วัดบราตัน วิหารทานาต์ลอต
วันที่สี่ บาร๊องแดนซ์ หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก หมู่บ้านคินตามณี ชิมกาแฟขี้ชะมดวัดเทมภัคสิริงค์ ตลาดปราบเซียน ร้านKrisana
วันที่ห้า บาหลี กรุงเทพ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 22,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 16,999 ฿
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 28,888 ฿