Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน


วัดอูลูวาตู วัดบราตัน ชมวิหารทานาต์ลอต
ชมสวนวิษณุ สวนวัฒนธรรมบาหลี
ชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง วัดปะวน วัดเมนดุต
พระราชวังสุลต่าน และชม Taman Sari หรือปราสาทสวนน้ำ
มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือ บาราบูดูร์ คนไทยรู้จักในชื่อ บุโรพุทโธ
ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ การแสดงระบำพื้นบ้าน
รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์
วัดเทมภัคสิริงค์ หรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เยี่ยมชมไร่กาแฟขี้ชะมด
พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล ที่ชายหาดจิมบาราน และลิ้มรสเมนูอาหารบาหลีท้องถิ่น

มิ.ย. - ส.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ บาหลี อนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู สวนวิษณุ หาดจิมบารัน
วันที่สอง บาหลี ย็อกยาการ์ตา เทวลัยปรัมบานัน พระราชวังสุลต่าน ปราสาทสวนน้ำ บุโรพุทโธ วัดปะวน วัดเมนดุต
วันที่สาม ย็อกยาการ์ตา บาหลี วัดบราตัน วิหารทานาต์ลอต
วันที่สี่ บาร๊องแดนซ์ หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก หมู่บ้านคินตามณี ชิมกาแฟขี้ชะมด วัดเทมภัคสิริงค์ ตลาดปราบเซียน ร้านKrisana
วันที่ห้า บาหลี กรุงเทพ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 19,900 ฿


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 11,999 ฿
เริ่มต้น 12,999 ฿
เริ่มต้น 10,999 ฿
เริ่มต้น 16,999 ฿