Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

โปรสุดคุ้ม บินลัดฟ้าเที่ยวบาหลี


ชมวัดบราตัน (Pura ulun danu bratan) ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบบราตัน
ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารทานาต์ลอต (Pura tanah lot)
ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ ที่มีชื่อเสียงของบาหลี
วัดเทมภัคสิริงค์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่า วัดน้ำพุศักสิทธิ์
ช๊อปปิ้งต่อราคาที่ ตลาดปราบเซียน
ทานบุฟเฟต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม
วัดเม็งวี วัดหลวงแห่งราชวงศ์เม็งวี
ชมบรรยากาศตลาดพื้นเมืองอูบุด
ชม วัดอูลูวาตู (Pura Uluwatu) วัดที่ตั้งอยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่าน
พิเศษ!! รับประทานอาหารเย็นเมนูอาหารทะเล ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran)

เม.ย. - ก.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ บาหลี อนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู สวนวิษณุ หาดจิมบารัน
วันที่สอง หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก ชมการแสดงบาร็อง หมู่บ้านคินตามณี บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันพร้อมชมวิวภูเขาไฟ บาตูร์ ชิมกระแฟขี้ชะมด วัดเทมภัคสิริงค์ ตลาดปราบเซียน หาดคูต้า
วันที่สาม ตลาดเมืองอูบุด วัดบราตัน วัดเม็งวี วิหารทานาต์ลอต คูต้า
วันที่สี่ คูต้า ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก กรุงเทพ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 15,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 20,900 ฿