Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

อินเดีย แคชเมีย อักรา ทัชมาฮาล


เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ "แคชเมียร์"
ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ
นำท่านนั่ง "เคเบิลคาร์" (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม
นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย
ชม "ทัชมาฮาล" อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ "อักราฟอร์ด" ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

เม.ย. - ก.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ เดลลี
วันที่ 2 เดลลี ศรีนาคา (บินภายใน) แคชเมียร์
วันที่ 3 ศรีนาคา กุลมาร์ค เคเบิ้ลคาร์ ศรีนาคา
วันที่ 4 ศรีนาคา โซนามาร์ค ศรีนาคา
วันที่ 5 ศรีนาคา ล่องเรือซิคาร่า เดลลี (บินภายใน) อักรา
วันที่ 6 อักรา ทัชมาฮาล อักรา ฟอร์ด เดลลี
วันที่ 7 กรุงเทพฯ


7 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 39,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 29,991 ฿
28,500 ฿
เริ่มต้น 35,991 ฿
เริ่มต้น 20,991 ฿