Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping


ไหว้พระใหญ่ลันเตาเกาะลันเตา (นั่งกระเช้านองปิงคลิสตัล)
ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์
ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว สำนักนางชี วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง
อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ เลดี้มาร์เก็ต ถนนนาธาน
ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ กับโจ๊กละมุนลิ้น และ ห่านย่าง

มี.ค.-มิ.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิงคริสตัล(ขาขึ้น) ซิตี้เกทเอาท์เลท
วันที่ 2 วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว สำนักนางชี อิสระช้อปปิ้งตลา เลดี้มาร์เก็ต Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]
วันที่ 3 วิคตอเรียพีค หาดรีพัลส์เบย์ อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน สนามบินฮ่องกง
กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Hongkong Airline
ราคา : เริ่มต้น 16,999 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 7,991 ฿
เริ่มต้น 13,999 ฿
เริ่มต้น 9,999 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿