Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

HOKKAIDO PREMIUM


ชมความน่ารักของสัตว์นานาชนิด + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
ชมเมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก

เม.ย.-พ.ค.61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง ชิโตเสะ หมู่บ้านราเมน บ่อน้ำสีฟ้า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ช้อปปิ้งอิออน
วันที่สาม เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว โรงงานช็อกโกแลต ดิวตี้ฟรี เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
วันที่สี่ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ศาลเจ้าฮอกไกโด มิตซุยเอ้าท์เล็ท ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
วันที่ห้า สนามบินชิโตเสะ กรุงเทพฯ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 33,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
28,999 ฿
เริ่มต้น 23,999 ฿
เริ่มต้น 32,888 ฿
เริ่มต้น 35,888 ฿