Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Say Hello! Kyushu ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน คุมาโมโต้ ซากะ


ฟุกุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชูและเมืองที่น่าอยู่อันดับต้นๆของโลก ศาลเจ้าดาไซฟู ขอพรเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ เยือนหมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้านหัตกรรม ต้นกำเนิด OTOP เมืองเบปปุ ชมบ่อน้ำร้อนธรรมชาติจิโคกุ สีฟ้าสดใส คุมาโมโต้ เยือนเมืองบ้านเกิดคุมะมง ชมเรื่องราวความเป็นมาของภูเขาไฟอะโสะที่ Aso Volcano Museum ชมปราสาทคุมาโมโต้ ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่น นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ท่าเรือนางาซากิ ซากะ จังหวัดเล็กๆเมืองธรรมชาติ ชมศาลเจ้ายูโทคุอินาริ ช้อปปิ้งหลากหลายสินค้าที่ย่านเทนจิน ห้างคาแนลซิตี้

พ.ค. - มิ.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 ท่าอากาศยานฟุกุโอะ ฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยูฟูอิน เบปปุ จิโคกุ เมงูริ ออนเซ็น
วันที่ 3 เบปปุ คุมาโมโต้ ภูเขาไฟอะโสะ พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟอะโสะ ร้าน JTCดิวตรี้ฟรี ปราสาทคุมาโมโต้
วันที่ 4 คุมาโมโต้ นั่งเรือเฟอร์รี่สู่นางาซากิ ซากะ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน
วันที่ 5 ฟุกุโอกะ ท่าอากาศยานฟุกุโอะ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


5วัน 3คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 35,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 39,999 ฿
เริ่มต้น 24,888 ฿
เริ่มต้น 22,991 ฿