Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

อินโดนีเซีย บาหลี มรดกโลกบุโรพุทโธ


ไฮไลท์ ทัวร์ อินโดนีเซีย เจาะลึก เกาะสวรรค์ บาหลี
วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร
หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่ สวยงามที่สุด
ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า "วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี"
มหาเจดีย์บุโรพุทโธ "Borobudor" ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก

มี.ค.-มิ.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ บาหลี วัดอูลูวาตู ระบำไฟ หาดจิมบารัน
วันที่ 2 ศูนย์ผ้าบาติก ศูนย์เครื่องเงิน หมู่บ้านคินตามณี ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ วัดทานาห์ล็อต
วันที่ 3 บาหลี ยอร์คจาร์กาต้า มหาเจดีย์บุโรพุทโธ วัดปะวน วัดเมนดุท วัดพราห์มนันต์ บาหลี
วันที่ 4 วัดอูลันดานู บราตัน ช้อปปิ้งร้านกฤษณา บาหลี กรุงเทพ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 26,911 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 20,900 ฿
เริ่มต้น 15,900 ฿
เริ่มต้น 14,888 ฿