Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ลั้ลล้า ดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง


ลั้ลล้า ดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง แถม มาเก๊า
ท่องดินแดนมหัศจรรย์ "ดิสนีย์แลนด์" เต็มอิ่มจุใจ
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ มาเก๊า ชมเมืองจำลองปารีส "PARISIAN" และเมืองเวนิสเอเชีย "THE VENETIAN"
ช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบรนด์เนมย่านดังของเกาะฮ่องกง

มี.ค. - มิ.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก สนามบินดอนเมือง ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland) วิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม) หาดรีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งถนนนาธาน
วันที่สอง ฮ่องกง วัดแชกงหมิว โรงงานจิวเวอร์รี่ มาเก๊า เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง วัดเจ้าแม่กวนอิม วิหารเซนต์พอล PARISIAN THE VENETIAN สนามบิน กรุงเทพฯ


2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 11,911 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 7,991 ฿
เริ่มต้น 13,999 ฿
เริ่มต้น 9,999 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿