Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน


ตอบโจทย์การท่องเที่ยวไม่ต้องย้ายโรงแรม พักโรงแรมในสวิสฯที่เดียว 5 คืน นั่งรถไฟพิชิต สองเขา
ซูริค สไตน์ อัม ไรน์ น้ำตกไรน์ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาแซทเทล น้ำตกไรน์ อินเทอลาเคน
นั้งรถไฟขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา วิทซ์เนา นั่งรถไฟสู่ยอดเขาริกิ
ล่องเรือทะเลสาบซูก ลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโต
สะพานไม้คาเปล ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 โลซานน์ เบิร์น

พ.ค. -มิ.ย. 61

กำหนดการ
วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่2 ซูริค น้ำตกไรน์ สไตน์ อัม ไรน์ เขาแซทเทล ฮอกสตุกลี่ ซูริค
วันที่3 ซูริค นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา อินเทอลาเคน ซูริค
วันที่4 ซูริค นั่งรถไฟสู่เขาริกิ ซุก ล่องเรือ
วันที่5 ซูริค โลซานน์ ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 กรุงเบิร์น เมืองเก่า ซูริค
วันที่6 ซูริค ช่องเขาอาเร่(Unseen) ลูเซิร์น ซูริค ชมเมือง
วันที่7 ซูริค กรุงเทพฯ
วันที่8 กรุงเทพฯ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : 67,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 49,900 ฿
เริ่มต้น 46,900 ฿
83,900 ฿