Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า


สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห้งฮ่องกง
เก็บภาพประทับใจ THE PARISIAN MACAO หอไอเฟลแห่งมาเก๊า
เที่ยวสุดคุ้มเต็มวัน บินเช้า กลับดึก
อิสระช็อปปิ้งจัดเต็มทั้งฮ่องกง และ มาเก๊า

มี.ค. - ก.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ฮ่องกง เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน
วันที่สอง ฮ่องกง มาเก๊า วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้วสแควร์ เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เวเนเชียน ฮ่องกง
วันที่สาม นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Hongkong Airline
ราคา : เริ่มต้น 18,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 15,900 ฿
เริ่มต้น 6,888 ฿
เริ่มต้น 7,888 ฿