Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์


ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ สักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง แก้ชงบินหรูกับเครื่องลำใหญ่ที่สุดในโลก A380
อิสระช็อปปิ้งจัดเต็มทั้งฮ่องกง

เม.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ฮ่องกง A Symphony of Lights
วันที่ 2 นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน CiTYGATE OUTLET ดิสนีย์แลนด์
วันที่ 3 นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 17,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 15,900 ฿
เริ่มต้น 6,888 ฿
เริ่มต้น 7,888 ฿