Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์


ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ สักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง แก้ชงบินหรูกับเครื่องลำใหญ่ที่สุดในโลก A380
อิสระช็อปปิ้งจัดเต็มทั้งฮ่องกง

เม.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ฮ่องกง A Symphony of Lights
วันที่ 2 นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน CiTYGATE OUTLET ดิสนีย์แลนด์
วันที่ 3 นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 17,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 22,900 ฿
เริ่มต้น 25,900 ฿
เริ่มต้น 13,999 ฿
เริ่มต้น 10,900 ฿