Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์


อิสระดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน
หมุนกังหัน สักการะเทพเจ้าแซกง
ตื่นตาตื่นใจ กับแสง สี Symphony of light
บินหรูกับเครื่องลำใหญ่ที่สุดในโลก A380

เม.ย.-ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ฮ่องกง A Symphony of Lights
วันที่สอง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
วันที่สาม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 14,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 15,900 ฿
เริ่มต้น 6,888 ฿
เริ่มต้น 7,888 ฿