Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน


โชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิง
ชมหอไอเฟลจำลอง THE PARISIAN MACAO
อาหารทุกมื้อพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง

มี.ค. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ฮ่องกง กาะลันเตา วัดโป่วหลิน CITYGATE OUTLET เซิ่นเจิ้น
วันที่ 2 เซิ่นเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
วันที่ 3 ถนนคู่รัก หวีหนี่ มาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอลถ่ายภาพกับหอไอเฟล ชมเดอะเวเนเชี่ยน จูไห่
วันที่ 4 นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Cathay Pacific
ราคา : เริ่มต้น 14,999 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 31,990 ฿
เริ่มต้น 32,999 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 24,999 ฿