Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า หอไอเฟล


สุดคุ้มเที่ยว 4 เมือง ช้อปปิ้งจัดเต็ม
ชมหอไอเฟลจำลอง THE PARISIAN MACAO
อาหารทุกมื้อพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง
โชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิง

มี.ค. - ก.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ฮ่องกง เซินเจิ้น
วันที่ 2 เซิ่นเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ จูไห่ ตลาดกงเป่ย สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
วันที่ 3 ถนนคู่รัก เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ มาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล ชมเดอะเวเนเชี่ยน หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO จูไห่
วันที่ 4 วัดแชกงหมิว ดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Cathay Pacific
ราคา : เริ่มต้น 13,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 7,991 ฿
เริ่มต้น 13,999 ฿
เริ่มต้น 9,999 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿