Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน


สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง
กระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศาไปยังเกาะลันเตา
เต็มอิ่มกับอาหารทะเลสดๆ ที่หมู่บ้านชาวประมง หลี่หยุ่นมุ่น

มี.ค.-ต.ค.61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ฮ่องกง A SYMPHONY OF LIGHTS
วันที่ 2 วิคตอเรียพีค รีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น
วันที่ 3 เกาะลันเตา พระใหญ่โป่วหลิน ช้อปปิ้ง CiTY GATE OUTLET ฮ่องกง กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Cathay Pacific
ราคา : เริ่มต้น 15,900 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 31,990 ฿
เริ่มต้น 32,999 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 24,999 ฿