Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน


นั่งรถไฟสุดคลาสสิค 3 ขบวน เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส-กลาเซียเอกซ์เพรส-จุงเฟรา
ดินเนอร์บนเขา ฮาร์เดอร์ คลุม * พักโรงแรมในเมืองเซอร์แมท 100 %
เมนูพิเศษ ! ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองสวิสเซอร์แลนด์ "ฟองดู ชุดใหญ่จุใจ 3 แบบ" (Fondue)

เม.ย.-มิ.ย. 61

กำหนดการ
วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่2 มิลาน ทิราโน่ รถไฟชมวิวสายโรแมนติก ?เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส? เซนต์ มอริทซ์
วันที่3 เซ็นต์มอร์ริทซ์ อันเดอร์แมท ชมเมือง นั่งรถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส พักโรมแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์
วันที่4 นั่งกระเช้าขึ้นเมทเธอร์ฮอร์น เว่เว่ย์ มองเทรอซ์ โลซานน์ ชมเมือง
วันที่5 โลซานน์ เจนีวา กรุงเบิร์น อินเทอร์ลาเค่น นั่งรถรางไฟฟ้าสู่เขา Harder Kulm ฟองดูสวิสฯ
วันที่6 อินเทอร์ลาเค่น กรินเดลวาลด์ นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี ลานหิมะ ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า ลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้คาเปล
วันที่7 ลูเซิร์น ล่องทะเลสาบลูเซิร์น นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ วาดุส ซูริค
วันที่8 ซูริค สไตน์ อัม ไรน์ ซาฟเฮาส์เซ่น น้ำตกไรน์ รัปเปอร์สวิว ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่าน ?ถนนบาห์นฮอฟ?
วันที่9 ซูริค กรุงเทพฯ
วันที่10 กรุงเทพฯ


10 วัน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 112,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 40,900 ฿
เริ่มต้น 40,900 ฿
เริ่มต้น 45,900 ฿
เริ่มต้น 50,900 ฿