Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

กุ้ยหลิน หยางซั่ว ชม 2 โชว์


พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเมืองกุ้ยหลิน ลงร้านช้อปเพียง 2 ร้าน
ชม นาขั้นบันไดที่หมู่บ้านหลงจี๋ เมืองหลงเซิ่น วัฒนาธรรมการทำนาที่สืบทอดมานับพันปี
ล่องแม่น้ำหลีเจียง ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม
นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน ขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบนเขาเหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง
ชม เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง ที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบซานหู จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในกุ้ยหลิน
ชม 2 โชว์ ELEPHANT LEGEND และ DREAM LIKE LIJIANG

มี.ค. - ก.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ กุ้ยหลิน
วันที่ 2 กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ ร้านนวดเท้า (บัวหิมะหรือหยก)
วันที่ 3 กุ้ยหลิน หยางซั่ว ถ้ำเงิน ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) ร้านผ้าไหม ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
วันที่ 4 หยางซั่ว กุ้ยหลิน ประตูโบราณกูหนานเหมิน อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิ ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง(ด้านนอก) เขางวงช้าง โชว์ ELEPHANT LEGEND
วันที่ 5 กุ้ยหลิน กระเช้าเขาเหยาซาน เมืองจำลองซ่ง โชว์ดรีมไลน์ลี่เจียง
วันที่ 6 กุ้ยหลิน สุวรรณภูมิ


6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : China Southern Airlines
ราคา : เริ่มต้น 15,999 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 17,900 ฿
เริ่มต้น 18,900 ฿
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 16,777 ฿