Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ซินจ่าว...เที่ยวเวียดนามเหนือ


เที่ยวชมนาขั้นบันไดและวิถีชีวิตชาวเขาที่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต + น้ำตกสีเงิน
ช้อปปิ้งตลาดซาปา นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขา ฟานซิปัน
ชมความงาม ถ้ำนางฟ้า + ทะเลสาบคืนดาบ
ช้อปปิ้งแบบจุใจ ในตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง + ถนนสาย 36
อิ่มอร่อยกับอาหาร SEAFOOD + ไวน์แดงบนเรือแสนโรแมนติก
ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์มรดกโลก
นั่งเรือชม ถ้ำตามก๊ก อ้อมกอดของสายน้ำ และขุนเขา

พ.ค. - ส.ค.61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ กรุงฮานอย ลาวไก ซาปา ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ชมน้ำตกสีเงินตลาดซาปา
วันที่สอง ซาปา นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน ฮานอย
วันที่สาม ฮานอย นิงบิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC) ฮาลอง ร้านยา ตลาดราตรีฮาลอง
วันที่สี่ ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง ถ้ำนางฟ้า หมู่บ้านชาวประมงฮานอย ร้านหยก ถนน36สาย กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 12,900 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 7,888 ฿
เริ่มต้น 12,888 ฿
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 9,900 ฿