Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงก์


เที่ยวชมนาขั้นบันไดและวิถีชีวิตชาวเขาที่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต + น้ำตกสีเงิน
ช้อปปิ้งตลาดซาปา ชมทิวทัศน์เขาฮามลอง ชมความงาม ถ้ำนางฟ้า + ทะเลสาบคืนดาบ
ช้อปปิ้งแบบจุใจ ในตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง + ถนนสาย 36 ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์มรดกโลก นั่งเรือชม ถ้ำตามก๊ก อ้อมกอดของสายน้ำ และขุนเขา
อิ่มอร่อยกับอาหาร SEAFOOD + ไวน์แดงบนเรือแสนโรแมนติก

พ.ค.- ส.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
วันที่สอง ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย
วันที่สาม ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
วันที่สี่ ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 11,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 9,888 ฿
เริ่มต้น 10,888 ฿
เริ่มต้น 12,888 ฿
เริ่มต้น 9,888 ฿