Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

THE HIGHEST FANSIPAN 4D3N


พักซาปาเต็มอิ่ม 2 คืน/นิงบิงห์ 1 คืน + ชมนาขั้นบันได + หมู่บ้านก๊าต ก๊าต
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน (รวมค่าขึ้นกระเช้าแล้ว) + เที่ยวเมืองนิงบิงห์ ฮาลองบก + ล่องเรือกระจาด
เยือนสถานที่ถ่ายทำ KONG SKULL ISLAND

ก.พ.-มิ.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE ตลาด LOVE MARKET
วันที่ 2 เมืองซาปา ภูเขาฮามรอง SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) กระเช้าไฟฟ้า ยอดเขาฟานซิปัน ตลาด LOVE
วันที่ 3 เมืองซาปา ตลาด COC LEU MARKET เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)
วันที่ 4 เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) ? ล่องเรือกระจาด ตลาดพื้นเมือง วัดบายดิงห์ เมืองฮานอย ท่าอากาศยานนอยไบ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 12,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง