Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N BY XW


เส้นทางสุดฮิตขายดีที่สุด
ล่องเรือชมธรรมชาติ ทะเลสาบสุริยันจันทรา
พักหรูโรงแรม 5 ดาว อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
# พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน

พ.ค.-ก.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้
วันที่ 3 เจียอี้ อุทยานอาลีซาน ร้านชาอู่หลง ไถจง
วันที่ 4 ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
วันที่ 5 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง
วันที่ 6 สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Nok Scoot
ราคา : เริ่มต้น 18,777 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 25,999 ฿
เริ่มต้น 14,900 ฿
เริ่มต้น 17,900 ฿
เริ่มต้น 35,900 ฿