Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

FANTASTIC TAIWAN 5D3N BY BR


สุดฟิน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
FULL SERVICE สายการบิน 5 ดาว
นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา / อาหารซีฟู๊ด เมนูกุ้งมังกร

พ.ค.-มิ.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 สนามบินนานาชาติเถาหยวน วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้
วันที่ 3 ร้านใบชาไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง
วันที่ 4 ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ร้าน Cosmetic พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 5 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Eva Air
ราคา : เริ่มต้น 20,777 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 24,900 ฿
เริ่มต้น 33,991 ฿
เริ่มต้น 16,991 ฿
เริ่มต้น 19,991 ฿