Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 9 วัน


โรม นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่-วิหารแพนธีออน บันไดสเปน-ปราโต้
หอเอนเมืองปิซ่า เมสเตร้-เกาะเวนิส สะพานถอนลมหายใจ จัตุรัสซานมาโควิหารเซ็นต์มาร์ค-ล่องเรือกอนโดล่าาอินเทอร์ลาเค่น
เดินเที่ยวชมเมือง-กรินเดลวาลด์-นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา-ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี
ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า ไคลน์ไชเด็ค-ดีจอง-นั่งรถไฟ TGV ปารีส เข้าพระราชวังแวร์ซายย์
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์-มองมาร์ต-มหาวิหารซาเคร-เกอร์-City Tour-Duty Free-ช้อปปิ้งแบรนด์เนม-ห้างลาฟาแยต

เม.ย.61

กำหนดการ
วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดฮาร์
วันที่2 โรม นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ โคลอสเซียม
เขตเมืองเก่า น้ำพุเทรวี่ วิหารแพนธีออน บันไดเสปน ปราโต้
วันที่3 หอเอนเมืองปิซ่า เมสเตร้ เกาะเวนิส สะพานถอนลมหายใจ จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค ล่องเรือกอนโดล่า
วันที่4 เวนิส เมสเตร้ อินเทอร์ลาเค่น เดินเที่ยวชมเมือง
วันที่5 อินเทอร์ลาเค่น กรินเดลวาลด์ นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า ไคลน์ไชเด็ค ดีจอง
วันที่6 ดีจอง นั่งรถไฟ TGV ปารีส มองมาร์ต มหาวิหารซาเคร เกอร์
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
วันที่7 เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ขึ้นชมวิวบนหอไอเฟล ชั้น 2
วันที่8 ปารีส City Tour Duty Free ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างลาฟาแยต กรุงเทพฯ
วันที่9 กรุงเทพฯ


9 วัน
เดินทางโดย : Qatar Airways
ราคา : เริ่มต้น 72,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 49,900 ฿
เริ่มต้น 46,900 ฿
83,900 ฿