Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

SUDWOW! อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน


SUDWOW! อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน
โปรสุดว้าววว!!! เที่ยวตะลุย 3 ประเทศ แบบฟินๆ
เดินทางโดยสายการบินไทย Thai Airways (TG)

พ.ค.-มิ.ย. 61

กำหนดการ
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง กรุงเทพฯ สนามบินกรุงโรม (อิตาลี) โคลอสเซี่ยม น้ำพุเทรวี่ นครวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ฟลอเรนซ์ สะพานเวคคิโอ - จตุรัสเดลลา ซิญญอเรีย มหาวิหารฟลอเรนซ์
วันที่สาม ฟลอเร้นซ์ เวนิส เมสเตร้ เที่ยวเกาะเวนิส จัตุรัสซานมาร์โค สะพานเรียลอัลโต้ โบสถ์ซันมาร์โก Doge's Palace เมสเตร้
วันที่สี่ เมสเตร้ มิลาน มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ลีโอนาร์โด ดาวินชี The Last Supper? ลูเซิร์น สะพานชาเปล ช้อปปิ้งจัตุรัสหงส์
วันที่ห้า ลูเซิร์น แองเกลเบิร์ก นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส
วันที่หก ดิจอง ปารีส เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ ประตูชัย หอไอเฟล ถนนชองป์เซลิเช่
วันที่เจ็ด ปารีส จัตุรัสคองคอร์ด พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ สนามบินชาร์ลเดอโกล
วันที่แปด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : 69,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 49,900 ฿
เริ่มต้น 46,900 ฿
83,900 ฿