Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน


1. รวมบัตรเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ + มีบริการรถรับส่งไปกลับ
2. พักโรงแรมฮ่องกง 2 คืน
3. ?ขอพรแก้ปีชง 2561? วัดแชกง เป็นวัดเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์**HILIGHT
4. ขอพรชีวิตคู่ ?เทพเจ้าด้ายแดง? วัดหวังต้าเซียน **HILIGHT
5. อร่อยกับ 2 เมนู Signature ติ่มซำ + ห่านย่าง ที่ใครมาฮ่องกงต้องลอง!

พ.ค.61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) ฮ่องกง ตลาดมงก๊ก
วันสอง ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) หรือ กระเช้านองปิง + ซิตี้เกตุเอ้าท์เลท
วันสาม รีพลัสเบย์ วัดแชกง จิวเวอรี่ วัดหวังต้าเซียน สนามบิน


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Hongkong Airline
ราคา : 14,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 7,991 ฿
เริ่มต้น 13,999 ฿
เริ่มต้น 9,999 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿