Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

WoW! Turkey ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย


เยือนเมืองอิสตันบูล เมืองสำคัญอันดับ1ของตุรกี ชานัคคาเล่ ชมม้าไม้เมืองทรอย เมืองคูซาดาซี เมืองริมทะเลที่สวยงาม เมืองโบราณเอฟฟิซุส เยี่ยมชมบ้านพระแม่มารี ปามุคคาเล่ชมปราสาทปุยฝ้าย ชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส เยือนเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เมืองคัปปาโดเกีย เกอเรเม่ นครใต้ดินไคมัคลึ พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พร้อมชมระบำหน้าท้อง Belly dance และการแสดงพื้นเมืองอันลือชื่อ

มี.ค.-เม.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่สอง ท่าอากาศยานอิสตันบูล เมืองชานัคคาเล่ ทรอย
วันที่สาม ชานัคคาเล่ คูซาดาซี ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ปามุคคาเล่
วันที่สี่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
วันที่ห้า เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance)
วันที่หก คัปปาโดเกีย (บินภายใน ไกเซรี - อิสตันบูล) อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
วันที่เจ็ด กรุงอิสตันบูล ฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Candy Shop ตลาดสไปซ์ ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล
วันที่แปด ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Turkish Airlines
ราคา : เริ่มต้น 35,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 29,900 ฿
เริ่มต้น 35,999 ฿
32,999 ฿
เริ่มต้น 30,999 ฿