Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

DELUXE TURKEY 8D5N BY TK


บินตรง กรุงเทพฯ - อิสตันบูล โดยสายการบินประจำชาติตุรกี
พร้อมบินภายในไม่ต้องเสียเวลาย้อนเส้นทาง
พักหรู นอนโรงแรมระดับ 5 ดาว
ตื่นเต้นกับโชว์การระบำหน้าท้อง ที่มีประวัติยาวนานมากว่า 6,000 ปี

มี.ค. - เม.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง อิสตันบูล เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย
วันที่สาม คูซาดาซี ศูนย์เสื้อหนัง เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ปามุคคาเล่
วันที่สี่ ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เฮียราโพลิส คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
วันที่ห้า คัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โรงแรมพรม/เซรามิค นครใต้ดิน
โชว์ระบำหน้าท้อง
วันที่หก หุบเขาอุซิซาร์ เมืองไกเซรี บินภายใน พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องแม่น้ำบอสฟอรัส
วันที่เจ็ด จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต BLUE MOSQUE สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน SPICE MARKET สนามบินอิสตันบูล
วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Turkish Airlines
ราคา : เริ่มต้น 35,999 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 29,900 ฿
เริ่มต้น 35,888 ฿
32,999 ฿
เริ่มต้น 30,999 ฿