Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

KOREA BLOSSOM SOUL


สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND
พร้อมสักการะขอพร ณ วาวูจองซา
ช้อปของฝากสุดน่ารักที่ LINE FRIENDS STORE ชมแม่น้ำฮัน
เดินเล่นที่อาคาร DDP ทงแดมุนดีไซน์พลาซ่า
พักโรงแรมระดับ 3 ดาวมาตราฐานของประเทศเกาหลีใต้
ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน

มี.ค.-เม.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เกาะนามิ ปั่น RAIL BIKE
สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK JADE GARDEN
วันที่สาม วัดวาวูจองซา ทำข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก TRICK ART MUSEUM
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) สวนผลไม้ปลอดสารพิษตามฤดูกาล Seoullo 7017
วันที่สี่ ศูนย์น้ำมันสนแดง ศูนย์พลอยอเมทิส ศูนย์เวชสำอาง ศูนย์สมุนไพร พระราชวังชางด็อก
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง LINE FRIENDS STORE ศูนย์การค้าแฟชั่น ทงแดมุน DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)
ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN นั่งรถชมบรรยากาศของแม่น้ำฮัน
วันที่ห้า N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) DUTY FREE คลองชองเกซอน ศูนย์โสม SUPERMARKET


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Eastar Jet
ราคา : เริ่มต้น 14,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,900 ฿
เริ่มต้น 23,900 ฿
เริ่มต้น 16,900 ฿
เริ่มต้น 16,900 ฿