Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า


พาท่านพิชิต วัดทักซัง วัดบนเขาชื่อดังระดับโลก
ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง พาโร, ทิมพู และ พูนาคา พร้อมธรรมชาติสวยงามสองข้างทาง
สักการะ องค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ตั้งอยู่สูงที่สุด เสริมศิริมงคล

เม.ย.-พ.ค.61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ พาโร พาโรซอง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ วัดคิชู ลาคัง ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน
วันที่ 2 เมืองทิมพู อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พูนาคา โดชูลาพาส วัดชิมิลาคัง พูนาคาซอง
วันที่ 3 พูนาคา ทิมพู พระศรีสัจจธรรม จุดชมวิวซังเกกัง สวนสัตว์แห่งชาติ ห้องสมุดแห่งชาติ ตาซิโซซอง พาโร
วันที่ 4 พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร หรือ วัดทักซัง พาโรสตรีท
วันที่ 5 พาโร กรุงเทพ


5 วัน 3 คืน
ราคา : 49,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 52,900 ฿
เริ่มต้น 49,988 ฿
เริ่มต้น 48,900 ฿